R & D

Xiamen Jiqing đã tham gia sâu vào các sản phẩm IVD trong nhiều năm.

Người sáng lập, Giáo sư Sun, là một nhân vật tiêu biểu trong ngành.Ông có hơn 20 năm KINH NGHIỆM trong IVD R&D.Các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm r & d chiếm hơn 20% tổng số thành viên trong nhóm và tất cả các thành viên đều có năng lực R & D và đổi mới phong phú.

R & D và đổi mới

Để tăng cường khả năng R & D và đổi mới, công ty đã thành lập 20 triệu cho cấu hình thiết bị và 12 triệu để xây dựng hệ thống GMP thiết bị y tế.Bây giờ chúng tôi có các cấp hỗ trợ gồm xưởng sản xuất thanh lọc, xưởng thanh lọc kiểm tra và xưởng đóng gói, cân chuyên nghiệp, rượu, phòng kiểm tra chất lượng, thiết bị nước tinh khiết và các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển khác.