Giấy chứng nhận

Tôn kính

Nhóm R&D của Jiqing đã nhận được 2 Bằng sáng chế của Hoa Kỳ, 11 Bằng sáng chế Quốc gia về Phát minh, 3 Mô hình Tiện ích Quốc gia, 19 Bản quyền Phần mềm và Chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ Cao Quốc gia.

Các sản phẩm loạt kit thử nghiệm coronavirus của Jiqing không chỉ được phê duyệt bởi White list và CE mark mà tất cả việc sản xuất đều theo Chứng nhận Hệ thống ISO13485 và Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO9001: 2015.

 • Chứng chỉ (6)
 • Giấy chứng nhận (7)
 • Giấy chứng nhận (11)
 • Chứng chỉ (2)
 • Chứng chỉ (1)
 • Giấy chứng nhận (3)
 • Giấy chứng nhận (4)
 • Giấy chứng nhận (5)
 • Giấy chứng nhận (12)
 • Giấy chứng nhận (13)
 • Chứng chỉ (9)
 • Chứng chỉ (8)
 • Giấy chứng nhận (10)